billboard

Жүжигчин хайх

Зураг Нэр Мэргэжил
Dong-gun Jang Dong-gun Jang Жүжигчин
Jo Odagiri Jo Odagiri Жүжигчин
Bingbing Fan Bingbing Fan Жүжигчин
Neil Jones Neil Jones Найруулагч
Francisco Lopez Aparicio Francisco Lopez Aparicio Жүжигчин
Timothy Bourne Timothy Bourne Жүжигчин
Victoria Broom Victoria Broom Жүжигчин
Ji-hoon Kim Ji-hoon Kim Найруулагч
Mina Cho Mina Cho Жүжигчин
Sang-kyung Kim Sang-kyung Kim Жүжигчин
Sul Kyung-gu Sul Kyung-gu Жүжигчин
Byun Sung-hyun Byun Sung-hyun Найруулагч
Kim Ah-joong Kim Ah-joong Жүжигчин
Ji Sung Ji Sung Жүжигчин
Kim Jin-Young Kim Jin-Young Найруулагч
Park Ha-Sun Park Ha-Sun Жүжигчин
Yoon Sang-Huyn Yoon Sang-Huyn Жүжигчин
Park Cheol-Min Park Cheol-Min Жүжигчин
Sung-Hee Jo Sung-Hee Jo Найруулагч
Young-nam Jang Young-nam Jang Жүжигчин