Жүжигчин хайх

Зураг Нэр Мэргэжил
Анна Старшенбаум Анна Старшенбаум Жүжигчин
Сергей Пускепалис Сергей Пускепалис Жүжигчин
Константин Хабенский Константин Хабенский Жүжигчин
Мария Порошина Мария Порошина Жүжигчин
Владимир Меньшов Владимир Меньшов Найруулагч , Жүжигчин
Валерий Золотухин Валерий Золотухин Жүжигчин
Сергей Эйзенштейн Сергей Эйзенштейн Найруулагч
Александр Антонов Александр Антонов Жүжигчин
Владимир Барский Владимир Барский Жүжигчин
Григорий Александров Григорий Александров Жүжигчин
Павел Пархоменко Павел Пархоменко Найруулагч
Ярослав Жалнин Ярослав Жалнин Жүжигчин
Михаил Филиппов Михаил Филиппов Жүжигчин
Владимир Стеклов Владимир Стеклов Жүжигчин
Гор Киракосян Гор Киракосян Найруулагч
Михаил Галустян Михаил Галустян Жүжигчин
Иван Стебунов Иван Стебунов Жүжигчин
Ингрид Олеринская Ингрид Олеринская Жүжигчин
Владимир Яглыч Владимир Яглыч Жүжигчин
Карен Шахназаров Карен Шахназаров Найруулагч