billboard

Мэдээ

Кино тоолуур: 12/10 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 7 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 12/10 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 7 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-12-14
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 7 дахь удаагаа тэргүүллээ Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино Баас
Кино тоолуур: 12/03 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 6 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 12/03 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 6 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-12-07
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 6 дахь удаагаа тэргүүллээ Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино Баас
11-р сарын шилдэг кино

11-р сарын шилдэг кино

Оруулсан огноо: 2015-12-01
Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж 7 хоног бүр зарлаж байгаа билээ. Уг мэдээллээ сараар нэгтгэсэн дүнг танилцуулж байна. 2015 оны 11/01-11/30-ны хооронд УБ
Кино тоолуур: 11/26 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 5 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 11/26 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 5 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-11-30
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 5 дахь удаагаа тэргүүллээ Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино Баас
Кино тоолуур: 11/19 - Том толгойтын романс МУСК анх удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 11/19 - Том толгойтын романс МУСК анх удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-11-21
Том толгойтын романс МУСК анх удаагаа тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино Баасан
Кино тоолуур: 11/12 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 4 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 11/12 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 4 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-11-16
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 4 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино
Кино тоолуур: 11/05 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 3 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ

Кино тоолуур: 11/05 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 3 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-11-08
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 3 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино
Кино тоолуур: 10-р сарын шилдэг кино

Кино тоолуур: 10-р сарын шилдэг кино

Оруулсан огноо: 2015-11-02
Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж 7 хоног бүр зарлаж байгаа билээ. Уг мэдээллээ сараар нэгтгэсэн дүнг танилцуулж байна. 2015 оны 10/01-10/31-ны хооронд УБ
Кино тоолуур: 10/29 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 2 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 10/29 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 2 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-11-02
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК 2 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. Ихэнх кино
Кино тоолуур: 10/22 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК нээсэн дариу тэргүүллээ

Кино тоолуур: 10/22 - Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК нээсэн дариу тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-10-25
Ганц бие бүсгүйчүүд-2 МУСК нээлтээ хийсэн эхний 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байн
Кино тоолуур: 10/18 - Маш нууц МУСК 4 дэх удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 10/18 - Маш нууц МУСК 4 дэх удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-10-18
Маш нууц МУСК 205 удаа дэлгэцэнд гарч 4 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна.
Кино тоолуур: 10/11 - Маш нууц МУСК 3 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 10/11 - Маш нууц МУСК 3 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-10-11
Маш нууц МУСК 208 удаа дэлгэцэнд гарч 3 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна.
Кино тоолуур: 9-р сарын шилдэг кино

Кино тоолуур: 9-р сарын шилдэг кино

Оруулсан огноо: 2015-10-05
Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж 7 хоног бүр зарлаж байгаа билээ. Уг мэдээллээ сараар нэгтгэсэн дүнг танилцуулж байна. 2015 оны 9/01-9/30-ны хооронд УБ х
Кино тоолуур: 10/04 - Маш нууц МУСК 2 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 10/04 - Маш нууц МУСК 2 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-10-04
Маш нууц МУСК 203 удаа дэлгэцэнд гарч 2дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна.
Кино тоолуур: 9/27 - Маш нууц МУСК энэ 7 хоногт тэргүүллээ

Кино тоолуур: 9/27 - Маш нууц МУСК энэ 7 хоногт тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-09-27
Маш нууц МУСК 210 энэ 7 хоногт тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. 2015 оны 9-р сарын
Кино тоолуур: 9/20 - Такси МУСК 2 дахь удаагаа тэргүүллээ

Кино тоолуур: 9/20 - Такси МУСК 2 дахь удаагаа тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-09-20
Такси МУСК 211 удаа дэлгэцэнд гарч 2 дахь 7 хоногтоо тэргүүллээ. Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байна. 20
Монгол Кино тоолуур: 9/13

Монгол Кино тоолуур: 9/13

Оруулсан огноо: 2015-09-14
Киносан.мн сайтаас КИНО ТООЛУУР ажиллуулж эхлээд байгаа билээ. Энд УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх кино театруудаар тухайн кино гарсан давтамжийг тоолж статистик гаргаж байгаа болно. Цаашид уг мэдээллээ 7 хоног бүр зарлаж байх юм. 2015 оны 9-р сарын 7-13ны өдрүүдэд УБ хотын нийт кино театр
“Ар хударга” 6-р сард ашиг орлогоороо тэргүүллээ

“Ар хударга” 6-р сард ашиг орлогоороо тэргүүллээ

Оруулсан огноо: 2015-07-03
Киносан.мн сайт Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар(ШӨХТГ)-тай хамтран Монгол киноны ашиг орлогын тухай мэдээллийг албан ёсоор байнга мэдээлж байгаа билээ. Уг арга хэмжээний үр дүнд Монголын кино үйлдвэрлэгчид улсад ашиг орлогоо цэвэр шударгаар төлөх, ингэснээр чанартай уран бүтээлийн тоо ө
Тэвчээрийн хязгаар 24 жилийн дараа

Тэвчээрийн хязгаар 24 жилийн дараа

Оруулсан огноо: 2015-06-28
Сүнс киноны од Патрик Суэйзи, Матриц киноны од Киану Ривз нарын тоглосон Тэвчээрийн хязгаар (1991) киноноос сэдэвлэн 24 жилийн дараа дахин бүтээж байна. Орчин үеийн экстрим спортын гайхалтай дүрслэлүүдийг оруулсан сонирхолтой трейлерийг хүлээн авч үзнэ үү. Тэвчээрийн хязгаар (1991) -Эргэн санахын
Кунфу панда 3-р ангидаа төрсөн эцэгтэйгээ учирна

Кунфу панда 3-р ангидаа төрсөн эцэгтэйгээ учирна

Оруулсан огноо: 2015-06-20
Кунфу панда 3-р ангидаа төрсөн эцэгтэйгээ учирна. Хөгжилтэй трэйлерийг нь хүлээн авч үзээрэй - Кунфу панда 3(2016) трейлер үзэх - Кунфу панда 2(2011) - Кунфу панда(2008)