The Sorcerer's Apprentice (2010)

Нас: 6+   |   Төрөл:    |   Улс:
The Sorcerer's Apprentice (2010)
  • Та үнэлгээ өгнө үү:
  • Үзэгчдийн үнэлгээ:
    6.32
  • Судлаачийн үнэлгээ:
    Мэдээлэл ороогүй байна.

Гол дүрд:

Киноны агуулга

Шидтэны туслах. Киноны үйл явдал Manhattan-д эхлэх ба шидтэн Balthazar Blake хотыг харын талын шидтэнүүдээс хамгаалахаар ирдэг. Энд мөн бусад илбэчид ч хорон санаагаа хэрэгжүүлэхээр ирнэ. Энэ бүхний өөдөөс Balthazar Blake ганцаараа тэмцэхгүй бөгөөд өөрийн шавь болох нэг хүнийг сонгодог. Тэр бол Dave Stutler юм. Түүнд шидтэн Balthazar Blake өөрийн бүхий л мэддэг, чаддаг зүйлсээ зааж өгөх болно. Ингээд харын хүчний эсрэг тэмцэлд хамтран зүтгэдэг.

Төстэй кинонууд