Dances with Wolves (1990)

Нас: 13+   |   Төрөл:    |   Улс:
Dances with Wolves (1990)
  • Та үнэлгээ өгнө үү:
  • Үзэгчдийн үнэлгээ:
    7.11
  • Судлаачийн үнэлгээ:
    Мэдээлэл ороогүй байна.

Гол дүрд:

Киноны агуулга

Нэгдсэн улсын иргэний дайны үед алс хязгаар нутагт харуулаар томилогдсон дэслэгч Жон Денбар бол эрэлхэг зоригт шударга нэгэн билээ. Тэрээр эзгүй уудам нутагт байх харуулын постоо сахих зуураа нутгын уугуул иргэд болох индианчуудтай дотно нөхөрлөн тэдний ертөнцөд үүрд амьдрахыг хүсдэг.

Төстэй кинонууд