Хайрлаагүй амь МУСК (2010)

Хайрлаагүй амь МУСК (2010)
  • Та үнэлгээ өгнө үү:
  • Үзэгчийн үнэлгээ:
    6.64
  • Судлаачын үнэлгээ:
    Мэдээлэл ороогүй байна.

Киноны агуулга

Онцгой байдлын газрын ажилтнуудын ажил, амьдрал, ард түмнийхээ төлөө гэсэн чин сэтгэлийг харуулахаас гадна залуу хүмүүсийн хайр сэтгэлийг хөндсөн.

Төстэй кинонууд